De speeltuinen van Lingemeer

Het Lingemeer heeft twee speeltuinen, namelijk aan de Betuwe Singel en aan de Echteldse Singel.

In juni 2014 heeft de BVL de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het beheer en onderhoud aan onze speeltuinen. Ook het juridisch eigendom van de speeltoestellen is destijds in een overeenkomst met de gemeente aan de BVL overgedragen.

De grond van het speelterrein is eigendom gebleven van de gemeente. In de overeenkomst heeft de gemeente zich o.a. verplicht tot het regelmatig uitvoeren van groenonderhoud en plegen van snoei- en maaiwerk bij de speeltuinen.

Om ervoor te zorgen dat de BVL zijn verplichtingen nakomt laat de gemeente periodiek een inspectie uitvoeren. Indien een speeltoestel niet meer veilig is moet de BVL deze voor eigen rekening laten repareren en/of vervangen. Doet de BVL dat niet dan wordt het speeltoestel uit veiligheidsoverwegingen door de gemeente verwijderd.

Om te kunnen voldoen aan deze zorgplicht is een werkgroep "Speeltuinen" opgericht. De werkgroepleider zorgt er met zijn vrijwilligers voor dat het speelterrein en de speeltoestellen veilig gebruikt kunnen worden door kinderen. De BVL wijst er nadrukkelijk op dat de ouders altijd verantwoordelijk blijven bij gebruik van onze speeltuinen door hun kinderen.

De kosten voor onderhoud, reparatie en/of vervanging wordt betaald uit de jaarlijkse contributie van onze leden aangevuld met bijdragen van derden