De speeltuinen van Lingemeer

Villapark Lingemeer heeft twee speeltuinen, namelijk aan de Betuwe Singel en aan de Echteldse Singel.

In juni 2014 heeft de BVL de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het beheer en onderhoud van onze speeltuinen. Ook het juridisch eigendom van de speeltoestellen is destijds in een overeenkomst met de gemeente aan ons overgedragen.

De grond van het speelterrein is eigendom gebleven van de gemeente. In de overeenkomst heeft de gemeente zich o.a. verplicht tot het regelmatig uitvoeren van groenonderhoud en groot maaiwerk.

Om ervoor te zorgen dat de BVL zijn verplichtingen nakomt laat de gemeente periodiek een inspectie uitvoeren. Indien een speeltoestel niet meer veilig is moet de BVL deze laten repareren en/of vervangen. Doen wij dat niet dan wordt het speeltoestel door de gemeente verwijderd.

Om te kunnen voldoen aan deze zorgplicht is een werkgroep "Speeltuinen" opgericht. De werkgroepleider zorgt er met zijn vrijwilligers voor dat het speelterrein en de speeltoestellen veilig zijn en blijven voor gebruik door kinderen. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de ouders altijd verantwoordelijk blijven bij gebruik van onze speeltuinen door hun kinderen.

De kosten voor onderhoud, reparatie en/of vervanging wordt betaald uit de jaarlijkse contributie van onze leden aangevuld met bijdragen van derden.