Lingemeer Veilig

Naast onderwerpen als watermanagement, leefbaarheid en milieu heeft de BVL in de breedst mogelijke zin altijd aandacht gehad voor veiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan goede ontsluiting van wegen voor hulpdiensten, werkende openbare verlichting, snelheidsbeperkende maatregelen, tijdig onderhoud aan wegen, veilige bruggen, veilige speelvoorzieningen en gladheidbestrijding.

In 2015 is de signaleringsgroep "Lingemeer Veilig" toegetreden tot de BVL. Deze werkgroep beheert een WhatsApp en Facebook buurtpreventie groep zodat bij bijzonderheden of onraad een grote groep bewoners snel kan worden gemobiliseerd om in actie te komen.

Onze werkgroepleider heeft contacten met een aantal beheerders van WhatApp buurtpreventie groepen in onze regio om samenwerking verder te optimaliseren. Zodoende kunnen wij vroegtijdig geinformeerd worden over onraad buiten villapark Lingemeer. De buurtpreventie groepen in ons gebied hebben verhoudingsgewijs de meeste leden van Nederland. 

Wij zijn blij te kunnen melden dat het aantal inbraken op Lingemeer het laagst is ten opzichte van de overige woonkernen in de gemeente Buren. 

De Singelvertegenwoordigers

De werkgroep "Lingemeer veilig" heeft een aantal bewoners bereid gevonden om op te treden als singelvertegenwoordiger. Deze werkgroep dient snel te kunnen reageren bij onraad en calamiteiten met behulp van de Facebook en WhatsApp meldgroepen.

In het verlengde hiervan kunt u singelvertegenwoordigers aanspreken indien snelheid wat minder van belang is.

Heeft u idee├źn om de veiligheid op Lingemeer te verbeteren of heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met onderstaande singelvertegenwoordigers.

 • Gelderse Singel: Rob Versteegt

 • Linge Singel: Rob Hullekes

 • Betuwe Singel: Rob van Apeldoorn

 • Liendense Singel: n.t.b.

 • Echteldse Singel: n.t.b.

 • Batouwse Singel: Corina van der Burght

U kunt zich taanmelden voor de WhatsApp of Facebook buurtpreventie groep of als singelvertegenwoordiger voor de Liendense Singel of Echteldse Singel door de knop Contact aan te klikken en een bericht te sturen naar de categorie Veiligheid.

2017

Na het gereedkomen van de laatste woningen aan de kop van de Betuwe Singel is eind 2017 de laatste bestrating bij de entree door de projectontwikkelaar definitief  aangelegd. De gemeente heeft gelijktijdig verkeersplateaus laten aanleggen en de openbare verlichting laten uitbreiden.

2015

De BVL heeft bij de gemeente aangedrongen op tijdelijke verkeerstechnische verbeteringen bij de entree. Deze verbeteringen zijn eind 2015 door de gemeente gerealiseerd.

2013

In 2013 heeft het grootste gedeelte van de Batouwse Singel een metamorfose ondergaan door de aanleg van:

 • De definitieve bestrating

 • Openbare verlichting

 • Enkele parkeervoorzieningen

2011

Door aandacht te vragen voor en inzet van de SPWL zijn in 2011 uiteenlopende infrastructurele aanpassingen aan de wegen gerealiseerd, zoals:

 • Extra parkeervoorzieningen

 • Snelheid beperkende drempeld

 • 2e ontsluitingsweg voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten