Wie zijn onze leden?

De leden van de Belangenvereniging Villapark Lingemeer (BVL) zijn allen bewoners van onze woonkern. Het aantal leden schommelt al jaren rond de 70% van alle Lingemeerders. Daarmee wordt de BVL door officiele instanties en overige partijen gezien als gesprekspartner. De gemeente Buren met zijn 14 kernen ziet ons dan ook als een DBO (Dorps Belangen Organisatie). Wij ontvangen hiervoor jaarlijks een kleine subsidie.

Het is belangrijk dat wij een zo groot mogelijke groep bewoners blijven vertegenwoordigen om sterk te staan in gesprekken met het college van bestuur van onze gemeente, hun ambtenaren en de regionale politie. 

Verder zijn er periodiek contacten met onze directe buurman K3Delta. Zij halen de grondstoffen zand, grind en klei uit de bodem en hebben verplichtingen ten aanzien van de verdere ontwikkeling en inrichting van het gebied rond Lingemeer en de Blauwe Kampse Plas.  

Uw belangen zijn onze belangen! Wij stellen het zeer op prijs als reeds aanwezige of nieuwe bewoners zich bij ons aanmelden. U kunt dit doen door dit machtigings-formulier te downloaden in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kunt u daarna in de brievenbus doen op de adressen Batouwse Singel 21 of Batouwse Singel 23.