Wie zijn onze leden?

De leden van de BVL zijn alle bewoners van onze woonkern die bereid zijn contributie te betalen waarmee de BVL op een diversiteit aan onderwerpen hun belangen kan vertegenwoordigen. De contributie wordt voor uiteenlopende betaalde inspanningen en/of diensten aangewend. Daarbij kunt u denken aan het onderhoud aan de AED’s en speeltuinen in onze woonkern.

Het aantal leden schommelt al jaren rond de 70% van alle Lingemeer bewoners. Daarmee wordt de BVL door officiële instanties en overige partijen gezien als een serieuze gesprekspartner. De gemeente Buren met zijn 14 kernen ziet de BVL dan ook als een Dorps Belangen Organisatie (DBO). Wij ontvangen hiervoor jaarlijks een kleine bijdrage.

Het is belangrijk dat de BVL een zo groot mogelijke groep bewoners blijft vertegenwoordigen om sterk te staan in gesprekken met het college van bestuur van onze gemeente, hun ambtenaren en de regionale politie.

Verder zijn er periodiek contacten met onze directe buurman, het zandwinningsbedrijf K3. Zij halen de grondstoffen zand, grind en klei uit het Lingemeer en dragen verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en inrichting van het gebied rondom het Lingemeer en de Blauwe Kampse Plas.

Meld u aan!

Uw belangen zijn onze belangen!

Wij stellen het zeer op prijs wanneer nieuwe of niet aangemelde bewoners zich tegen betaling van een jaarlijkse contributie van €15,- bij ons aanmelden. U kunt dit doen door dit machtigings-formulier te downloaden in te vullen en te ondertekenen.
Het formulier kunt u daarna in de brievenbus doen op de adressen Batouwse Singel 21 of Batouwse Singel 23.