Het bestuur

Het bestuur van de BVL vormt het bestuursorgaan wat de belangen van de Lingemeer bewoners vertegenwoordigt naar uiteenlopende instanties. Het bestuur wordt gevormd door een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door algemene leden die verantwoordelijkheid dragen over bepaalde onderwerpen en het dagelijks bestuur daarover adviseren, informeren of het mandaat hebben om het dagelijks bestuur daarin te ontzorgen. Daarbij kunt u denken aan het aanzien van onze openbare ruimte, watermanagement, beheer van onze speeltuinen en coƶrdineren van veiligheidsaangelegenheden in onze woonkern.

Bestuursleden worden voor een bepaalde periode gekozen door haar leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). De samenstelling van het bestuur van de BVL wordt soms gewijzigd. Tijdens de jaarlijkse ALV worden nieuwe bestuursleden gekozen of zittende bestuursleden herkozen. Deze onbezoldigde bestuurders beschikken over de nodige kennis, kunde en ervaring op het gebied van:

  • Ondernemerschap

  • Bestuur- en onderhandelingsvaardigheden

  • Bestuurlijke sensitiviteit

En specifiek op de onderwerpen:

  • Watermanagement

  • Openbare ruimte

  • Veiligheid

Onze bestuurders medio 2021.


Gerard van Os

Voorzitter

Gerard is na 2 jaar weer toegetreden tot het BVL bestuur maar nu in de functie van voorzitter. Hij werkt veelal als verandermanager voor gemeenten in het domein openbare ruimte en heeft ruime ervaring in de omgang met gemeentelijke medewerkers en bestuurders.

Peter Schurink

Secretaris

Peter heeft na verkoop van zijn technisch adviesbureau tijd voor het secretariaat van de BVL. Hij verzorgt o.a. de besprekings-verslagen, het LingeMeerNieuws en de website.

Jan Borst

Penningmeester

Jan is naast penningmeester onze specialist voor de openbare ruimte omdat hij bij een grote gemeente in de regio hier dagelijks mee bezig is. Hij weet hoe ambtelijke organisaties werken en zet zijn kennis en ervaring graag in voor de BVL. 

Harold van der Cruijsen

Algemeen lid

Harold woont sinds 2018 op het Lingemeer. Hij is teammanager bij een adviesbureau in de bouw. Harold beheert de signaleringsgroep Lingemeer Veilig en de bijbehorende WhatsApp groep en Facebook pagina. 

Aanmelden voor de WhatsApp groep Lingemeer Veilig, kan door een appje te sturen naar: 06-48 378 928

Sandra van Breukelen

Algemeen lid

Sandra woont 20 jaar op het Lingemeer met haar man en 2 pubermeiden. Ze werkt bij een IT bedrijf en regelt daar de verkoopbinnendienst. Voor het Lingemeer onderhoudt ze de AED's en zorgt ervoor dat de vrijwilligers op (herhalings-)training kunnen.

Simon Leertouwer

Algemeen lid

Simon werkt bij een grote gemeente en is verantwoordelijk voor specifieke zaken in de openbare ruimte. Hij woont met zijn vrouw en twee jonge kinderen naast een speeltuin en heeft daarom het beheer van onze twee speeltuinen op zich genomen.Via de knop  Contact  kunnen bewoners onderwerpen aan bij het BVL bestuur onder de aandacht brengen.