Drie AED's op het Lingemeer?

Links kunt u zien waar de drie AED's staan opgesteld.

In 2010 zijn AED’s op strategische en snel benaderbare plaatsen geïnstalleerd en worden bewoners opgeleid om deze AED’s te bedienen. Met wisselend succes zijn deze AED’s door onze gecertificeerde AED-bedienaars al meerdere malen ingezet na een alarmmelding via 112

Om er voor te zorgen dat deze AED's altijd paraat zijn heeft de BVL een werkgroep "AED's" opgericht. De werkgroepleider zorgt voor een regelmatige controle van de status van de apparaten en vervangt batterijen en electroden als dat nodig is.

Tevens houdt hij bij of onze vrijwilligers voldoende zijn opgeleid om hun certificaat als AED-er te kunnen behouden. Als dat nodig is worden er (herhalings-) cursussen georganiseerd. 

Uw lidmaatschap is belangrijk omdat de BVL de kosten betaald voor het onderhoud en de cursussen.