Welkom bij

Belangenvereniging Villapark Lingemeer!

Wij zetten ons in voor de belangen van de bewoners van het behouden van een fijne leefomgeving.

Belangenvereniging Villapark Lingemeer

De informatie op deze website wordt u aangeboden door de Belangenvereniging Villapark Lingemeer (BVL). Het menu biedt u de keuze uit verschillende onderwerpen.

Wij vinden het belangrijk om actuele en betrouwbare informatie te verschaffen. De redactie nodigt u uit om nieuwsfeiten aan te dragen die betrekking hebben op het Lingemeer. U kunt daarvoor gebruik maken van de contactpagina of via info@lingemeer.nu.

Wij wensen u veel leesplezier en zien uw reactie graag tegemoet!


Lingemeer

De woonkern Lingemeer wordt wel eens aangeduid als het Giethoorn van de Betuwe

De circa 400 voormalige "recreatiewoningen" liggen grotendeels aan singels die leiden naar een grote ontzandingsplas, die door de bewoners voor uiteenlopende recreatiedoeleinden wordt gebruikt.

In 2010 zijn de meeste woningen op het Lingemeer na een jarenlange juridische en politieke strijd gelegaliseerd. Na afronding van de laatste hobbels zijn inmiddels alle woningen gelegaliseerd.