Het bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 is een grotendeels vernieuwd BVL bestuur benoemd. Deze nieuwe onbezoldigde bestuurders beschikken over de nodige kennis, kunde en ervaring op het gebied van:

  • Ondernemerschap
  • Bestuur- en onderhandelingsvaardigheden
  • Bestuurlijke sensitiviteit

en specifiek op de onderwerpen:

  • Watermanagement
  • Openbare ruimte
  • Veiligheid

Onze bestuursleden medio 2019.

Gerard van Os

Voorzitter (ad-interim)

Gerard is na 2 jaar weer toegetreden tot het BVL bestuur maar nu in de functie van voorzitter. Hij werkt veelal als verandermanager voor gemeenten in het domein openbare ruimte en heeft ruime ervaring in de omgang met gemeentelijke medewerkers en bestuurders.

Peter Schurink

Secretaris

Peter heeft na verkoop van zijn technisch adviesbureau tijd voor het secretariaat van de BVL. Hij verzorgt o.a. de besprekings-verslagen, het LingeMeerNieuws en de website.

Jans de Groot

Penningmeester

Jans verzorgt als penningmeester onze financiële zaken. Hij is werkzaam bij vakbond De Unie en houdt zich bezig met pensioenen en ICT projecten.
De ledenlijst wordt door hem bijgehouden. Zijn verzoek is om bij wijzigingen van uw e-mail adres e.d. dit aan ons door te geven
.

Rob Hullekes

Algemeen lid

Rob zorgt voor onze signaleringsgroep "Lingemeer Veilig". Naast zijn commerciele managersfunctie beheert Rob de WhatsApp en Faceboek buurt-preventiegroep van de BVL.

Jan Borst

Algemeen lid

Jan is onze specialist voor de openbare ruimte omdat hij bij een grote gemeente in de regio hier dagelijks mee bezig is. Hij weet hoe ambtelijke organisaties werken en zet zijn kennis en ervaring graag in voor de BVL.

Richard Disco

Algemeen lid

Richard is o.a. werkzaam als verkeersregelaar en beveiliger. Hij is daarom zeer betrokken met onze AED's. Die worden door hem uitstekend bijgehouden. Ook regelt hij de cursussen voor onze gecertifceerde AED vrijwilligers.

Simon Leertouwer

Algemeen lid

Simon werkt bij een grote gemeente en is verantwoordelijk voor specifieke zaken in de openbare ruimte. Hij woont met zijn vrouw en twee jonge kinderen naast een speeltuin en heeft daarom het beheer van onze twee speeltuinen op zich genomen.

Via de knop MELD NU! kunnen bewoners onderwerpen bij het BVL bestuur onder de aandacht brengen.